Promocja idei współpracy wyszehradzkiej oraz wykorzystanie jej do promocji regionu.

Projekt będzie okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy partnerami i wymiany doświadczeń.