-Plener rzeźbiarski – udział  rzeźbiarzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Plener trwał będzie 7 dni a jego efektem   będzie szopka, która będzie stanowić symbol współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz będzie dodatkową atrakcją turystyczną znajdującą się przy „Starej Chałupie” w Milówce  w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku .  Na zakończenie pleneru odbędzie się biesiada z udziałem kapel regionalnych.

- Warsztaty rzeźbiarskie (otwarte)  dla dzieci i młodzieży

- Broszura informacyjna o projekcie

- Ceremonia otwarcia „Szopki Wyszehradzkiej” – podsumowanie projektu, spotkanie rzeźbiarzy i partnerów , wystawa dekoracji świątecznych charakterystycznych dla regionów z których pochodzą rzeźbiarze biorący udział w projekcie